Data- og fortrolighedspolitik

Øverste skuffe betjener til enhver tid sine kunder i fortrolighed og videregiver ikke kunde- eller opgavespecifikke oplysninger til nogen tredjepart, medmindre det er påkrævet af hensyn til opgavens løsning og/eller den gældende lovgivning. Hvis du kontakter Øverste skuffe, f.eks. med henblik på indhentning af et tilbud eller forespørgsel om opgaveløsning eller samarbejde, opbevares de relevante oplysninger om din virksomhed, dine kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, som du angiver, i en periode på op til 5 år, eller indtil du beder om at få oplysningerne slettet. Enhver form for data, som Øverste skuffe opbevarer, er beskyttet på passende vis i form af relevante IT-mæssige og fysiske sikkerhedsforanstaltninger.

 

Øverste skuffe opbevarer data om kunder og samarbejdspartnere i det omfang, det er relevant eller påkrævet med henblik på den almindelige virksomhedsdrift, herunder samarbejdsmæssige forhold, opgavespecifik kommunikation, fakturering etc. Det gælder eksempelvis navne og kontaktoplysninger på kunden og/eller kundens medarbejdere. Hvis kunden eller en medarbejder hos kunden ønsker at få slettet personlige data, som opbevares af Øverste skuffe, efterkommes dette så vidt muligt i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

 

Øverste skuffe ønsker at optræde som en pålidelig og samarbejdsorienteret leverandør. Hvis du som kunde eller potentiel kunde har yderligere spørgsmål til data- og fortrolighedspolitikken, eller hvis du har krav, som ikke omfattes af ovenstående, er du til enhver tid velkommen til at tage kontakt for en uddybning eller yderligere drøftelse af processer, foranstaltninger og muligheder.

 

ØVERSTE SKUFFE / STUDIO K12 / SPINDERIHALLERNE / DK-7100 VEJLE

 

thomas@oeversteskuffe.com

 

(+45) 31 18 51 97